MC labdaros ir paramos fondas

Gyvenimas, kurį norisi gyventi

MC labdaros ir paramos fondą (oficialus pavadinimas M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas) 2014 metais įsteigė Kristina ir Marius Čiuželiai siekdami puoselėti filantropijos tradicijas Lietuvoje bei norėdami savo pavyzdžiu ir kitus įkvėpti bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai ir asmeninės bei socialinės atsakomybės ugdymui.

Filosofija
Tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties, kiekvienas žmogus yra vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi. 

Misija
Padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.

Vizija
Tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.

Viena pagrindinių fondo veiklos krypčių mūsų sparčiai senėjančioje visuomenėje yra garbaus amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas. Fondas siekia, kad Lietuva taptų draugiška šalimi senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus žmogus būtų neatskiriama ir svarbi visuomenės dalis. Tuo tikslu vystome „Draugiškos šalies senatvei“ judėjimą Lietuvoje, kurio pagrindinės veiklos sritys yra šios:

> Teigiamo ir pagarbaus požiūrio į seną žmogų ir senatvę skatinimas.
> Pagyvenusių žmonių aktyvus įtraukimas į visuomeninį / profesinį gyvenimą.
> Bendravimo tarp skirtingų amžiaus kartų užtikrinimas (kartų solidarumo stiprinimas).
> Visuomeninės infrastruktūros pritaikymas senyvo amžiaus žmonėms: viešos erdvės, pastatai, transportas, būstas.
> Bendruomenės pagalba vienišiems senoliams.
> Informacinių kanalų vystymas pagyvenusiems žmonėms.
> Orios ilgalaikės slaugos ir medicininės priežiūros vystymas ir prieinamumas.

Kviečiame prisijungti bendraminčius, partnerius, klientus, konkurentus – dalytis patarimais, idėjomis ar kontaktais. Ir kartu kurkime draugišką senatvei Lietuvą!