Lektorės

Dr. Rūta Sargautytė, medicinos psichologė, socialinių mokslų daktarė            

Darbo patirtis: docentė – mokslinis ir pedagoginis darbas (Vilniaus universitetas nuo 1990); medicinos psichologė – reabilitacijos klientų ir turinčių negalią asmenų konsultavimas ir metodinis darbas (VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, 2002-2015); dalyvavimas įvairiuose profesinės reabilitacijos, pacientų mokymo projektuose, kvalifikacijos kėlimo renginiai medicinos ir socialiniams darbuotojams bei jų padėjėjams, dirbantiems su neįgaliais ir vyresnio amžiaus asmenimis.

Dr. Rūta Sargautytė yra Lietuvos psichologų sąjungos, Tarptautinės skausmo tyrimų asociacijos, Tarptautinės tarpkultūrinės psichologijos asociacijos narė, Lietuvos artrito asociacijos garbės narė. 2013 metais LR Sveikatos apsaugos ministras profesinės veiklos pasiekimus įvertino padėka už sistemingą pagalbą pacientų organizacijoms, o LR Švietimo ministerija – ne vienu apdovanojimu už mokslo populiarinimo leidinius.

 

Daiva Juozapavičienė, medicinos psichologė

Darbo patirtis: vyr. medicinos psichologė (Valakupių reabilitacijos centras, nuo 2005 m.), psichosocialinių gebėjimų įvertinimo metodų instruktorė (nuo 2008 m.), Profesinės reabilitacijos metodinio centro lektorė (nuo 2010 m.), Equass kokybės sistemos socialinių paslaugų srityje konsultantė (nuo 2017 m.).

Darbo pobūdis: medicininės, socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas; profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymai socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems psichosocialinių paslaugų teikimo, neįgaliųjų integracijos srityje; dalyvavimas įvairiuose projektuose, skirtuose neįgaliųjų reabilitacijos bei integracijos klausimams bei paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinėms problemoms spręsti.

Domėjimosi sritys: neįgaliųjų socialinė ir profesinė integracija ir reabilitacija, socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir tobulinimas.