Marijampolės atstovybės vadovas

Darbo pobūdis

> skleisti informaciją apie Fondą, jo vykdomą veiklą bei įgyvendinamus projektus Marijampolės rajono ir kaimyninėse savivaldybėse
> užtikrinti visokeriopai sklandų atstovybės darbą
> organizuoti ir koordinuoti Fondo projektų įgyvendinimą atstovybės veiklos teritorijoje, užtikrinti jų kokybę ir efektyvų resursų naudojimą

Pagrindinės funkcijos

> visapusiškai atstovauti Fondui atstovybės veiklos teritorijoje, siekti numatytų atstovybės veiklos tikslų, uždavinių ir rezultatų, prisiimti atsakomybę dėl jų įgyvendinimo
> rengti, Fondo vadovui teikti ir vykdyti patvirtintą atstovybės veiklos planą ir biudžetą
> ieškoti, rinkti, analizuoti, sisteminti, vertinti informaciją apie įvairias naujas Fondo ir/ar atstovybės veiklas ir jų finansavimo galimybes, paslaugų vartotojus, projektų dalyvius, teikti komentarus ir pasiūlymus Fondo vadovui
> ieškoti, bendrauti, palaikyti santykius, teikti informaciją potencialiems Fondo rėmėjams, pristatyti jiems Fondo veiklą, projektus ir iniciatyvas, rengti ir teikti projektinius pasiūlymus dėl rėmimo bei gautos paramos panaudojimo ataskaitas
> kurti ir palaikyti santykius su Fondo ir/ar atstovybės socialiniais partneriais – savivaldybe, socialinių paslaugų centru, kitomis susijusiomis įstaigomis ir/ar organizacijomis, vietos žiniasklaidos priemonėmis
> vykdyti su atstovybės veikla susijusių Fondo sutarčių su rangovais, prekių ir paslaugų teikėjais vykdymą ir priežiūrą
> teikti pastabas, komentarus ir pasiūlymus kitų Fondo darbuotojų, paslaugų teikėjų ar socialinių partnerių parengtiems dokumentams
> organizuoti atstovybės personalo paiešką, atranką, prisiimti atsakomybę už jo ugdymą
> dalyvauti Fondo planų įgyvendinime, vykdyti kitas Fondo vadovo jam/jai pavestas funkcijas
> palaikyti ir puoselėti Fondo kultūrą ir vertybes 
 

Reikalavimai 

> ne mažesnė kaip 1 metų projektų valdymo patirtis (arba ne mažesnė nei 2 metų administracinio ir vadovavimo darbo patirtis)
> puikūs bendravimo, derybų, konfliktų sprendimo įgūdžiai, atsakingumas, organizuotumas
> atvirumas iššūkiams ir pokyčiams, kūrybiškumas, pozityvumas, iniciatyvumas
> gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu
> gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas
> noras tobulėti ir auginti organizaciją
> puikūs lietuvių, labai geri rusų kalbos įgūdžiai
> puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai 
> būti susipažinus su dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisyklėmis
> gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą
> aukštasis išsilavinimas 
 

Ką mes siūlome?

> galimybę prisidėti prie Fondo veiklos ir vykdomų projektų vystymo
> darbą draugiškoje, profesionalioje ir motyvuotoje komandoje
> galimybę priimti strateginius sprendimus ir įgyvendinti realius pokyčius
> laisvę kurti ir įgyvendinti savo idėjas
> tobulinti savo asmenines bei profesines kompetencijas
> konkurencingą atlyginimą

Susidomėjai?

> skambink +370 698 40 095