Neliečiamasis kapitalas

Labdaros ir paramos fondo neliečiamasis kapitalas – fondo valdomos jam perduotos ir nuo jo kito turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautos pajamos naudojamos fondo įstatuose nustatytiems visuomenei naudingos veiklos tikslams įgyvendinti. Tai reiškia, kad fondas tiesiogiai nenaudoja šio jam patikėto turto veiklos išlaidoms finansuoti, o jį investuoja pagal apibrėžtą investavimo strategiją ir vykdomus socialinius projektus [pilnai ar dalinai] finansuoja iš gautos investicijų grąžos. Taip rėmėjų lėšos „dirba“ ilgą laiką ir įgalina fondą sukurti ilgalaikį ir tvarų įgyvendinamų projektų finansavimo šaltinį neribotą laiką.

Keliame sau tikslą suformuoti bent 500 000 eurų pradinį neliečiamąjį kapitalą (siekiame pritraukti ne mažiau 10 investuotojų po 50 000 eurų) ir tokiu būdu sukurti alternatyvų fondo finansavimo šaltinį. Kol bendraujame su potencialiais investuotojais, nuo 2021 metų pradžios mes pradėjome valdyti testinį neliečiamojo kapitalo portfelį. Jo tikslas – realiu laiku ir realiais sprendimais patikrinti investavimo strategiją, įvertinti valdymo ypatumus, pasiruošti faktiniam kapitalo valdymui. 

Plačiau apie neliečiamąjį kapitalą

Bandomieji rezultatai:

2022 m. I ketvirtis

2021 m. IV ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. I ketvirtis