Mokymai

Pristatome Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akredituotas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimosi programas, kurios sustiprins socialinių darbuotojų kompetencijas bei suteiks jiems žinių kaip susidoroti su kasdienėje veikloje kylančiais iššūkiais.

Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, individualiosios priežiūros specialistams ir visiems kitiems, dirbantiems socialinį darbą.

Lektorės: dr. Rūta Sargautytė ir Daiva Juozapavičienė

 

Bendravimo su neįgaliais ir vyresnio amžiaus asmenimis ypatumai ir konfliktų valdymas

Senyvo amžiaus asmenų socialiniai ir psichologiniai poreikiai.
Kontakto su klientu užmezgimo ir palaikymo ypatumai.
Bendravimas su vyresnio amžiaus ir negalią turinčiais žmonėmis.
Konfliktai ir jų sprendimas.
Konfliktų prevencija.

Trukmė: 8 akad. val.

Plačiau >>

Preliminarios mokymų datos ir registracija >>

Streso valdymas ir profesinio „sudegimo“ prevencija

Stresas ir jo įveika: streso prigimtis ir aiškinimas.
Psichosomatiniai streso aspektai.
Profesinis „sudegimas“ ir jo prevencija.
Atsparumo stresui didinimas.
Savitarpio pagalbos grupės, intervizija, supervizija.
Savireguliacijos pratybos, praktinis įvairių streso įveikos technikų išbandymas.

Trukmė: 8 akad. val.

Plačiau >>

Preliminarios mokymų datos ir registracija >>

Įgalinimas kaip socialinė pagalba vyresnio amžiaus asmenims

Įgalinimo problema senyvame amžiuje.
Įgalinimo strategijos, dirbant su senyvo amžiaus žmonėmis.
Motyvuojamasis pokalbis kaip įgalinimo įrankis.
Motyvacija pokyčiams: pokyčių pakopų modelis.
Motyvuojamojo pokalbio metodas.
Motyvuojamojo pokalbio įgūdžiai: sąveikos technikos (aktyvusis klausymas, atspindėjimas ir kt.).

Trukmė: 8 akad. val.

Plačiau >>

Preliminarios mokymų datos ir registracija >>

„Kitoks“ klientas: darbo su kultūriškai skirtingomis grupėmis iššūkiai

Konsultantą trikdantys klientų ypatumai: tautiniai, religiniai, amžiaus, lyties skirtingumai.
Savo nuostatų, stereotipų įsisąmoninimas.
Tolerancija vs. vertinamasis požiūris.
Asmeninis kultūrinis tapatumas.
Darbas su klientais migracijos kontekste.
Kultūrinio jautrumo ugdymas.

Trukmė: 8 akad. val.

Plačiau >>

Preliminarios mokymų datos ir registracija >>

Pasiteiravimui: pasikalbekime@sidabrinelinija.lt